domů   /   Sochy   /   Postava II

Postava II

beton

v. 116 cm

2008