domů   /   Životopis

Životopis

Narozena 1970 v Lounech / 1992–1995 Výtvarná škola Václava Hollara v Praze / 1995–2001 Akademie výtvarných umění v Praze (Ph.D., 2018) / 1997 Kunstakademie Stuttgart (stáž) / 1999–2000 Hochschule für Bildende Künste, Drážďany (stáž) / 2011 Raketenstation Hombroich, Německo (rezidenční pobyt)

2022 Monika Immrová, Galerie města Plzně Monika Immrová, Galerie Benedikta Rejta, Louny (samost. výstavy) / Grafika roku, Karolinum, Praha / Paralely, Městské muzeum a Galerie plastik, Hořice / Kyncl, Kyncl, Immrová, Gaml, Louny (společné výstavy) / kamenná kašna pro Lázně Bělohrad (realizace)

2021 Sochy a grafiky, Dům umění, Opava (samost. výstava) / Grafika roku, Císařská konírna, Praha / Grafika roku, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (společné výstavy) / Vít Janota, Poslední zpráva z obleženého města, Dauphin, 2021 (ilustrace, grafická úprava) / Artmix, Tříbení Moniky Immrové, lednové vydání, Česká televize

2020 Tříbení, Colloredo-Mansfeldský palác, GHMP, Praha (samostatná výstava) / Voda, Proměny obrazu živlu v českém umění 19.–21. století, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy / Grafika roku, Obecní dům, Praha / GR2019 v Sutnarce, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (společné výstavy)

2019 Krása & půvab, Oblastní Galerie Liberec / Socha 2 a hosté, Galerie města Plzně / Drei Häuser Kunstpfad 3.0, Eifel, Německo / Bonum et malum, Galerie Kleiner von Wiese, Berlín / Střed v pohybu, Galerie U Betlémské kaple, Praha / Grafika roku, Obecní dům, Praha / Grafika roku, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (společné výstavy) / Artmix, Sochu ničím nenahradíš, květnové vydání, Česká televize

2018 Galerie Závodný, Mikulov / Území čtverce, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha (samostatné výstavy) / Für immer Blau, Kunstverein Duisburg, Německo / Für immer Blau, Schlachthaus. fresh&fine art, Berlín / Alej světců, GASK Kutná Hora / Středočeské trienále, Rabasova galerie Rakovník / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společné výstavy) / Vitráž do dvora, Slavonice (realizace) / Artmix, Prostory a tvary Moniky Immrové, únorové vydání a Galerie Závodný, prosincové vydání, Česká televize

2017 Členění, Dům umění České Budějovice / Socha, Topičův salon, Praha / Galerie 50°47’55.9” N 14°57’22.6” E, kostel v Andělské Hoře u Chrastavy / Galerie Goller, Selb, Německo (samostatné výstavy) / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společná výstava) / PechaKucha Night Prague Vol. 55 / Dům s klenbami společně s J. Šépkou, Topičův salon, Praha (přednášky) / Socha 2 AVU 1995–2016, NAVU, Praha 2017 (editorka knihy společně s I. Mladičovou)

2016 Grafiky, slepotisky a jedna socha, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha / Projekt Nika 7a, Klášter Dominikánů Praha (samostatné výstavy) / Drei Häuser Kunstpfad, Eifel, Německo / Krajina, umění a fotografie, DOX, Praha / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společné výstavy) / park Rehabilitační nemocnice, Beroun (sympozium)

2015 Tvar předchází prostor, Galerie Dům, Broumov (samostatná výstava) / Socha, GASK, Kutná Hora (společně s D. Vinopalovou) / Místo sochy, kostel sv. Vavřince, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společné výstavy) / Michal Maršálek, Pootevřeno, Dauphin, 2015 (ilustrace, grafická úprava)

2014 Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společná výstava) / Kámen, Zwickau, Německo (sympozium)

2013 Jiný čas, kostel sv. Vavřince, Galerie Klatovy / Klenová, Klatovy (samostatná výstava) / Klub konkretistů a přátelé, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě / Konkrétní podzim, Tereziánský dvůr, Hradec Králové / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společné výstavy)

2012 Souvislost, Galerie města Loun (samostatná výstava) / Středočeské trienále, Rabasova galerie Rakovník / Kompot, Botanická zahrada PřF UK, Praha / Grafika roku, Clam-Gallasův palác, Praha (společné výstavy)

2011 Jarní, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha (samostatná výstava) / Fundamenty & sedimenty, Městská knihovna, GHMP, Praha / VI. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Svoz 16, Rabasova galerie, Rakovník (společné výstavy) / Cesta mramoru, Dobřichovice (sympozium) / NMF, Kadaň (realizace)

2010 Jedna socha, Galerie výtvarného umění v Náchodě (samostatná výstava) / Nikdy jsem tam nebyla, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem / Green Space, Zámek Troja, GHMP, Praha / Art safari 19, sochařské studio Bubec, Praha / Svoz 12, Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha (společné výstavy)

2009 Tvary, Letohrádek Ostrov, Galerie umění Karlovy Vary / Tvary, Oblastní galerie v Liberci (samostatné výstavy) / Vkročení do prostoru, Galerie výtvarného umění v Mostě (společná výstava) / Grafika roku – čestné uznání

2008 V. Nový zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně / Nic na odiv…?, Kateřinská zahrada, Praha (společné výstavy) / Grafika roku – čestné uznání

2007 Linie a forma, Galerie Caesar, Olomouc (samostatná výstava) / Socha 3, Wortnerův dům, AJG, České Budějovice (společná výstava)

2006 Dialogy, Síň pod Plečnikovým schodištěm, Pražský Hrad (společně s J. Zeithammlem) / Galerie Bayer&Bayer, Praha (společně s J. Zeithammlem) / Socha 2, Galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora (společná výstava)

2005 Hmota, objem, tvar, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (samostatná výstava) / Gustav Erhart, Podvojná znamení, Dauphin, 2005 (ilustrace) / Beton, Nový Dvůr (sympozium)

2004 Galerie Bayer&Bayer, Praha (samostatná výstava) / Dialog, Prinz-Max-Palais, Karlsruhe, Německo (společná výstava)

2003 Glypho Grafein, Galerie výtvarného umění v Mostě (samostatná výstava) / Dřevo, Markneukirchen, Německo (sympozium) – 2. cena

2002 Socha II, Reinraum, Düsseldorf, Německo / Grafika roku, Staroměstská radnice, Praha (společné výstavy)

2001 Galerie 9, Klokočná (samostatná výstava) / Diplomanti AVU, Veletržní palác, Praha / Topografie paměti, Brémy, Německo / Grafika roku, Staroměstská radnice, Praha (společné výstavy)

2000 Topografie paměti, Západočeská galerie Plzeň / AVU, Mánes, Praha / AVU, Galería Principal, Peru (společné výstavy)

1999 Ateliérová cena AVU

1998 Mýty, legendy a historie, Nadace města Milána, Itálie (společná výstava) / Dřevo, Markneukirchen, Německo (sympozium)

1996 0396, Okresní muzeum Louny (samostatná výstava) / Galerie Sýpka, Vlkov (sympozium)

zastoupení ve sbírkách: Galerie umění Karlovy Vary; Oblastní galerie Liberec; Galerie Klatovy / Klenová; GASK Kutná Hora; Sbírka Geofyzikálního ústavu AV ČR; Kunstsammlung Krohne, Německo; soukromé sbírky