domů   /   Výstavy
Scroll


Zaobírám se především hmotou a světlem. Vytvářím prostor. Důležité jsou pro mne rozměry, proporce, naklonění, přirozený růst a účinnost jednotlivých materiálů, a to vzhledem ke konečnému působení celku. Socha je pro mě možnost.